API Dokumentace Vyzvedni.to Dodame.to
Dokumentace je ve fázi přípravy!

Základní informace

 • Pro komuninaci s API budete potřebovat přístupové údaje, které Vám poskytneme.
 • API je na adrese: https://app.vyzvedni.to
 • Každý požadavek, který má v těle JSON, by měl mít hlavičku Content-Type: application/json.
 • V případě chyby vrací API JSON s textem zprávy a odpovídající kód chyby.
 • API pracuje v kódování UTF-8

Autentizace

Autentizace všech požadavků probíhá ověřením tokenu, který musí být součástí URL požadavku. Pro výpočet tokenu použijte následující konstrukci:

token = base64encode(hmac("sha1", "apisecret", "{partnerBranchId}+{httpMethod}+{timestamp}"))

Před použitím v URI použijte pro token funkci URL Encode.

 • apisecret: (string) Řetězec znaků, který Vám poskytneme (např. kjhJ5424siS!!POS)
 • partnerBranchId: (int) ID Vaší pobočky z našeho systému, které Vám poskytneme (např. 2)
 • httpMethod: Použitá metoda volání požadavku (GET / POST / PUT / DELETE)
 • timestamp: Časová známka požadavku (2021-04-04T12:45:32)

Kódy chyb

HTTP Stav Kód Význam
200 0 Success. No error.
200 -1 Authentication error.
200 -2 Invalid input data.
200 -99 System Error.
500 Unhandled System Error :-(.

Datová struktura

Všechny požadavky musí mít shodnou základní datovou strukturu:

 • timestamp: Časová známka požadavku (2021-04-04T12:45:32)
 • partnerId: (int) ID partnera, které Vám přidělíme (např. 1)
 • partnerBranchId: (int) ID Vaší pobočky z našeho systému, které Vám poskytneme (např. 2)
 • data: (object|null) Kontejner pro data specifická danému požadavku

Ukázka

{
  "partnerId": 1,
  "partnerBranchId": 2,
  "timestamp": "2021-04-02T15:19:23",
  "data": {
    "packetplace_id": 10
 }
}

Seznam výdejních míst

V této chvíli se ještě upřesňuje. Poskytuje seznam aktuálních výdejních míst.
 • URI: /api/packetplace?token={token}
 • HTTP metoda: POST
 • Hlavičky:
  • Content-Type: application/json
 • Parametry:
  • (string) token
 • Tělo požadavku:
  • (int) partnerId
  • (int) partnerBranchId
  • timestamp

Odpověd

Tělo:

 • errorCode: (int) číselný kód odpovědi
 • errorMsg: (string) text
 • data: (array) pole objektů jednotlivých poboček
  • (int) id
  • (string) name
  • (string) name_add
  • address: (object)
   • (string) city
   • (string) street
   • (string) postcode
   • (string) cordLtd
   • (string) cordLng
   • (string) country

Založení zásilky

Metoda pro založení nové zásilky do systému.
 • URI: /api/package?token={token}
 • HTTP metoda: POST
 • Hlavičky:
  • Content-Type: application/json
 • Parametry:
  • (string) token
 • Tělo požadavku:
  • (int) partnerId
  • (int) partnerBranchId
  • timestamp
  • data: (object)
   • (int) packetplace_id // ID výdejního místa
   • (int) partner_branch_id
   • (int) packet_count // Počet balíků
   • (float) weight // Celková hmotnost v kg
   • (float) package_length // Délka balíku v cm
   • (float) package_width // Šířka balíku v cm
   • (float) package_height // Výška balíku v cm
   • (float) price // Cena zásilky bez DPH
   • (int) dph // Procentní sazba DPH
   • (string|null) notes // Poznámka
   • customer: (object)
    • (string) firstname // Křesní jméno příjemce
    • (string) lastname // Přijmení příjemce
    • (string) phone // Telefon příjemce
    • (string) email // Email příjemce
    • (string) street // Ulice a č.p. doručení
    • (string) city // Město doručení
    • (string) postcode // PSČ doručení
    • (string) country // CZ
    • (string|null) company // Název společnosti
    • (string|null) ic // IČ společnosti
    • (string|null) dic // DIČ společnosti

Odpověd

Tělo:

 • errorCode: (int) číselný kód odpovědi
 • errorMsg: (string) text
 • data: (object)
  • (string) packageId // Track ID zásilky
  • (string) packageState // Stav zásilky
  • (datetime) dateCreate // Datum založení
  • (url) customerTrackUrl // Track URL zásilky
  • (url) shipmentPdf // URL pro stažení jízdenky

Zrušení (storno) zásilky

Metoda pro storno nové zásilky.
 • URI: /api/package/{packageId}?token={token}
 • HTTP metoda: DELETE
 • Hlavičky:
  • Content-Type: application/json
 • Parametry:
  • (string) packageId
  • (string) token
 • Tělo požadavku:
  • (int) partnerId
  • (int) partnerBranchId
  • timestamp

Odpověd

 • errorCode: (int) číselný kód odpovědi
 • errorMsg: (string) text

Označení zásilky jako Expedovaná

Po expedici zásilky volá partner tuto metodu. Takto označená zásilka musí být připravena k vyzvednutí našimi kurýry.
 • URI: /api/package/{packageId}?token={token}
 • HTTP metoda: PUT
 • Hlavičky:
  • Content-Type: application/json
 • Parametry:
  • (string) packageId
  • (string) token
 • Tělo požadavku:
  • (int) partnerId
  • (int) partnerBranchId
  • timestamp

Odpověd

 • errorCode: (int) číselný kód odpovědi
 • errorMsg: (string) text

Čtení stavu zásilky

Metoda vrací stav zásilky a URL pro track zásilky a stažení jízdenky.
 • URI: /api/package-status/{packageId}?token={token}
 • HTTP metoda: POST
 • Hlavičky:
  • Content-Type: application/json
 • Parametry:
  • (string) packageId
  • (string) token
 • Tělo požadavku:
  • (int) partnerId
  • (int) partnerBranchId
  • timestamp

Odpověd

Tělo:

 • errorCode: (int) číselný kód odpovědi
 • errorMsg: (string) text
 • data: (object)
  • (string) packageId // Track ID zásilky
  • (string) packageState // Stav zásilky
  • (datetime) dateCreate // Datum založení
  • (url) customerTrackUrl // Track URL zásilky
  • (url) shipmentPdf // URL pro stažení jízdenky

Stavy zásilek

STAV INFO
NEW Nová zásilka
EXPEDED Expedovaná partnerem
SHIPED Převzatá při svozu
PREPARED Doručená na výdejní místo
DELIVERED Doručená/Předána příjemci
NOTACCEPT Zamítnutá kurýrem
RETURNED Nepřevzatá/zamítnutá/vrácená zákazníkem
CANCELED Zrušená partnerem